Η κολίτιδα από C. difficile γίνεται όλο και πιο συχνή: προσοχή στα αντιβιοτικά που παίρνετε!

Μια πρόσφατη μελέτη βρήκε σημαντικές διαφορές στον κίνδυνο για λοίμωξη από C. difficile στην κοινότητα μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν διαφορετικά από του στόματος αντιβιοτικά.

Η αυξανόμενη συχνότητα της λοίμωξης Clostridioides difficile (CDI) που αποκτάται στο νοσοκομείο και στην κοινότητα ενισχύει την ανάγκη για πιο αποτελεσματική πρόληψη. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια αναδρομική μελέτη περιπτώσεων ελέγχου για να εξετάσουν τον σχετικό κίνδυνο για CDI (CA-CDI) σε ασθενείς που λαμβάνουν διαφορετικά αντιβιοτικά από το στόμα. Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων από το 2001–2021 που περιλάμβαναν εμπορικά αρχεία, αρχεία Medicare και Medicaid, αντιστοίχισαν κάθε περίπτωση CA-CDI με πέντε ασθενείς ελέγχου για συνολικά 159.404 περιπτώσεις και 797.020 ελέγχους.

Για περιπτώσεις που εμφανίστηκαν εντός 30 ημερών από την έκθεση στα αντιβιοτικά, ο υψηλότερος κίνδυνος για CA-CDI εμφανίστηκε με την κλινδαμυκίνη (προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων 25,4) και ο χαμηλότερος με τη μινοκυκλίνη (AOR, 0,79, το μόνο 1 από τα 27 από του στόματος αντιβιοτικά με AOR <1,0) . Άλλα αντιβιοτικά υψηλού κινδύνου ήταν η κεφιξίμη (AOR, 12,0), η κεφδινίρη (11,0), η κεφουροξίμη (9,6), η κεφποδοξίμη (9,2), η αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ (8,5) και η σιπροφλοξασίνη (6,8). Οι παλαιότερες βήτα-λακτάμες είχαν χαμηλότερο κίνδυνο (πενικιλλίνη AOR, 1,8· αμοξικιλλίνη, 2,0· κεφαλεξίνη, 2,9· κεφαδροξίλη, 2,8).

Οι κατηγορίες αντιβιοτικών χαμηλότερου κινδύνου ήταν τα μακρολίδια, οι σουλφοναμίδες και οι τετρακυκλίνες. Για όλες τις κατηγορίες αντιβιοτικών, διαφορετικοί παράγοντες είχαν ευδιάκριτες διαφορές στο AOR για CA-CDI. Μια ανάλυση ευαισθησίας που αξιολογούσε τον σχετικό κίνδυνο για CA-CDI σε πολλαπλές περιόδους έκθεσης έως και 180 ημέρες διαπίστωσε ότι η σχετική ιεραρχία κινδύνου για τα διαφορετικά αντιβιοτικά παρέμεινε η ίδια για κάθε περίοδο έκθεσης και ότι ο συνολικός κίνδυνος μειώθηκε σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Ο μεγάλος πληθυσμός της μελέτης επέτρεψε έναν ακριβέστερο ορισμό του σχετικού κινδύνου από ό,τι σε προηγούμενες μελέτες, δείχνοντας όχι μόνο μεγάλη ποικιλία μεταξύ των αντιβιοτικών βήτα-λακτάμης αλλά υποδεικνύοντας επίσης ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις κινολόνες εμπίπτει μεταξύ αυτού των παλαιότερων και των νεότερων κεφαλοσπορινών.

Βιβλιογραφία

Miller AC et al. Comparison of different antibiotics and the risk for community-associated Clostridioides difficile infection: A case-control study. Open Forum Infect Dis 2023 Aug 5; 10:ofad413.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr