Οι θεραπείες μείωσης του βάρους εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούνται όσο θα έπρεπε

Πολλές θεραπείες διαχείρισης του βάρους βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητες μείωσης κατά 5% ή περισσότερο του βάρους μέσα σε ένα χρόνο, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών με παχυσαρκία τις χρησιμοποιεί, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Σήμερα υπάρχουν πολλαπλές θεραπείες διαχείρισης του βάρους (WMTs) που μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους κατά 5% ή περισσότερο, όπως βαριατρική χειρουργική, τα ενέσιμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, η συμβουλευτική διατροφής και τα υποκατάστατα γεύματος πολύ χαμηλών θερμίδων.

Ωστόσο, λιγότερο από το 5% των επιλέξιμων ατόμων λαμβάνουν αυτές τις WMT θεραπείες και λίγα είναι γνωστά για τις κλινικές δυνατότητές τους να υποστηρίξουν την απώλεια βάρους σε μεμονωμένους ασθενείς και πληθυσμούς.

Σε μια αναδρομική, πληθυσμιακή μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 146.959 ασθενών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (μέση ηλικία 49 έτη, 56,9% γυναίκες) που είχαν μετρήσεις βάρους το 2017 ή το 2019. Η κοόρτη τελικά περιορίστηκε σε 138.682 ασθενείς, και μεταξύ αυτών, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας αυξήθηκε από 39,2% το 2017 σε 40,7% το 2019, ενώ η χρήση WMT μεταξύ ασθενών με παχυσαρκία αυξήθηκε από 5,3% σε 7,1%.

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 10.180 ασθενείς σε πολυπολιτειακό μοντέλο Markov που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ της WMT και των διαμήκων τροχιών κατάστασης βάρους. Σε αυτό το μοντέλο, η πιθανότητα 1 έτους απώλειας βάρους 5% ή μεγαλύτερη χωρίς WMT ήταν 15,6% (95% CI, 14,3%-16,5%). Συγκριτικά, η πιθανότητα 1 έτους για απώλεια βάρους 5% ή μεγαλύτερη ήταν:

  • 23,1% (95% CI, 21,3%-25,1%) με διατροφική συμβουλευτική.
  • 27,8% (95% CI, 25%-30,5%) με φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
  • 54,6% (95% CI, 46,5%-61,3%) με αντικατάσταση γεύματος και
  • 93% (95% CI, 89,7%-95%) με βαριατρική χειρουργική.

Υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί στη μελέτη. Για παράδειγμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα EHR από ένα μεμονωμένο ακαδημαϊκό κέντρο και η μελέτη έλαβε χώρα πριν από την έγκριση του FDA για τη σεμαγλουτίδη 2,4 mg (Wegovy, Novo Nordisk) για τη διαχείριση του βάρους, και επομένως τα ευρήματα αυτά  μπορεί να υποτιμούν την τρέχουσα χρήση και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Τα συστήματα υγείας θα πρέπει να εξετάσουν νέες στρατηγικές για να ενισχύσουν τη χρήση των WMT με ευαισθησία στις προτιμήσεις για να βελτιστοποιήσουν την επίτευξη απώλειας βάρους 5% ή μεγαλύτερης μεταξύ ατόμων και πληθυσμών με παχυσαρκία.

Επιπλέον, δεδομένης της πιθανής αποτελεσματικότητάς τους στην απώλεια βάρους και του χαμηλότερου κόστους, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει στρατηγικές για την ενίσχυση της χρήσης όλων των WMT με επίκεντρο τον ασθενή.

Βιβλιογραφία

Henderson J, Ehlers AP, Lee JM, et al. Weight Loss Treatment and Longitudinal Weight Change Among Primary Care Patients With Obesity. JAMA Netw Open. 2024;7(2):e2356183.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr