Ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής: πότε πρέπει να χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο

Η χορήγηση ρινικού οξυγόνου υψηλής ροής (High-Flow Nasal Oxygen – HFNO) είναι ένας σχετικά νέος τύπος μη επεμβατικής αναπνευστικής υποστήριξης που χρησιμοποιείται ευρέως σε νοσοκομειακούς ασθενείς τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνει την παροχή ζεστού και υγροποιημένου οξυγόνου μέσω ενός μικρού ρινικού σωληνίσκου σε ροή υψηλότερη από την εισπνευστική ροή του ασθενούς (έως 60 L / min).

Τα υποτιθέμενα οφέλη του HFNO έναντι της συμβατικής θεραπείας οξυγόνου (COT) (συστήματα χαμηλής ροής [ρινικοί καθετήρες ή μάσκες] και των συστημάτων υψηλής ροής [μάσκες]) και του μη επεμβατικού  αερισμού (NIV) (συνεχής ή δίχρονος θετικός αερισμός πίεσης των αεραγωγών) περιλαμβάνουν

  • μεγαλύτερη άνεση του ασθενή
  • βελτιωμένη οξυγόνωση και αερισμό,
  • καλύτερη πνευμονική συνεργασία,
  • μειωμένο ανατομικό νεκρό χώρο,
  • μέτρια θετική τελοεκπνευστική πίεση,
  • αποτελεσματικότερη αναπνευστική προσπάθεια,
  • μειωμένο έργο αναπνοής και
  • κάθαρση των εκκρίσεων.

Το ρινικό οξυγόνο υψηλής ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναπνευστική υποστήριξη σε ασθενείς με σοβαρή νόσο για αρκετές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ή της μετά την αποσωλήνωση διαχείρισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, η επίδραση της HFNO στα κλινικά αποτελέσματα δεν είναι καλά τεκμηριωμένη και δεν υπάρχουν αρκετές κλινικές οδηγίες που να καθοδηγούν τους ιατρούς σχετικά με την κατάλληλη χρήση της.

Το American College of Physicians (ACP) δημοσίευσε την πρώτη οδηγία για τη χρήση της ρινικής οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής (HFNC). Οι συστάσεις βασίστηκαν στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και στις τιμές και τις προτιμήσεις των ασθενών, τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη και το κόστος.

Βασικά σημεία

Οι ασθενείς με υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχικά με HFNC και όχι με μη επεμβατικό αερισμό (NIV).

Οι ασθενείς με υποξαιμία μετά την αποσωλήνωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με HFNC σε αντίθεση με τη συμβατική θεραπεία με οξυγόνο.

Η χρήση της HFNC για την υποστήριξη των υποξαιμικών ασθενών έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία, αλλά η καθοδήγηση σχετικά με το πότε είναι η καλύτερη επιλογή και πότε πρέπει να αποφευχθεί μέχρι τώρα ήταν ελάχιστη. Αν και οι ενδείξεις ότι ωφελεί είναι χαμηλής ποιότητας, η χρήση της HFNC ως πρώτο βήμα για τη διαχείριση της υποξαιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας έχει νόημα: Είναι λιγότερο ακριβή από το NIV και γενικά είναι καλά ανεκτή. Τα δεδομένα υποδηλώνουν χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη θνησιμότητα και λιγότερο συχνή ανάγκη διασωλήνωσης με HFNC από ό, τι με το NIV.

Βιβλιογραφία

Qaseem A et al. Appropriate use of high-flow nasal oxygen in hospitalized patients for initial or postextubation management of acute respiratory failure: A clinical guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2021 Apr 27.

Baldomero AK et al. Effectiveness and harms of high-flow nasal oxygen for acute respiratory failure: An evidence report for a clinical guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med 2021 Apr 27.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr