Μπορεί ο διαβήτης τύπου 2 να μπει σε ύφεση; Δείτε σε ποιούς και πόσο συχνά μπορεί να συμβεί

Σε σύγκριση με τα άτομα που δεν πέτυχαν ύφεση, τα άτομα σε ύφεση έτειναν να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να έχουν χαμηλότερο επίπεδο HbA1c κατά τη διάγνωση, να μην έχουν λάβει ποτέ αντιδιαβητικά φάρμακα, να έχουν χάσει βάρος από τη διάγνωση του διαβήτη και να έχουν κάνει βαριατρική επέμβαση, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη.

Μια πρόσφατη συγχρονική μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου ένα στα 20 άτομα με διαβήτη τύπου 2 ήταν σε ύφεση και ότι η ηλικία, η μείωση του βάρους και άλλοι παράγοντες συσχετίστηκαν με την ύφεση του διαβήτη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα εθνικό μητρώο διαβήτη τύπου 2 για να υπολογίσουν τον επιπολασμό της ύφεσης του διαβήτη σε όλους τους ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 στη Σκωτία, ηλικίας 30 ετών και άνω που είχαν τουλάχιστον μία μέτρηση HbA1c 6,5% ή μεγαλύτερη κατά ή μετά τη διάγνωση διαβήτη τύπου 2. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αξιολόγησαν τους συμμετέχοντες για ύφεση του διαβήτη, που ορίστηκε ως όλες οι τιμές HbA1c κάτω από 6,5% απουσία αντιδιαβητικής θεραπείας για συνεχή διάρκεια 365 ημερών ή περισσότερο πριν από την ημερομηνία της τελευταίας καταγεγραμμένης HbA1c το 2019. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 2 Νοεμβρίου στην PLOS Medicine.

Από 162.316 άτομα, το 56% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω το 2019, το 64% είχε διαβήτη τύπου 2 για τουλάχιστον έξι χρόνια και τουλάχιστον το 74% ήταν λευκοί. Ο διάμεσος δείκτης μάζας σώματος κατά τη διάγνωση ήταν 32,3 kg/m2. Συνολικά, 7.710 άτομα (4,8%· 95% CI, 4,7% έως 4,9%) βρίσκονταν σε ύφεση του διαβήτη τύπου 2.

Οι παράγοντες που σχετίστηκαν με την ύφεση ήταν

  • η μεγαλύτερη ηλικία (αναλογία πιθανοτήτων [OR], 1,48 [95% CI, 1,34 έως 1,62]· P<0,001 για άτομα ηλικίας ≥75 ετών έναντι ηλικιών 45 έως 54 ετών),
  • επίπεδο HbA1c μικρότερο από 6,5% κατά τη διάγνωση (OR, 1,31 [95% CI, 1,24 έως 1,39], P<0,001 σε σύγκριση με 6,5% έως 6,9%),
  • κανένα ιστορικό χρήσης αντιδιαβητικής θεραπείας (OR, 14,6 [95% CI, 13,7 έως 15,5], P <0,001),
  • μείωση βάρους από τη διάγνωση έως το 2019 (OR, 4,45 [95% CI, 3,89 έως 5,10]· P<0,001 για ≥15 kg που χάθηκαν σε σύγκριση με 0 έως 4,9 kg που αποκτήθηκαν)
  • προηγούμενη βαριατρική χειρουργική επέμβαση (OR, 11,9 [ 95% CI, 9,41 έως 15,1]· Ρ<0,001).

Τα ευρήματα αυτά παρέχουν μια χρήσιμη βάση για την αξιολόγηση των πολυπαραγοντικών προσεγγίσεων τόσο για την ύφεση όσο και για την πρόληψη του διαβήτη που προτείνονται επί του παρόντος και υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για κατευθυντήριες γραμμές που να διευκρινίζουν τον ορισμό της ύφεσης, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των ατόμων που επιτυγχάνουν ύφεση.

Βιβλιογραφία

Mireille Captieux, et al. Epidemiology of type 2 diabetes remission in Scotland in 2019: A cross-sectional population-based study. PLoS Med 18(11): e10038.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr