Ένα αντικαταθλιπτικό δείχνει ότι συμβάλλει στη θεραπεία της COVID-19

Σε εξωτερικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου, η φλουβοξαμίνη μείωσε την πιθανότητα νοσηλείας ή της ανάγκης για εκτεταμένη αξιολόγηση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η φλουβοξαμίνη (Dumyrox) έχει προταθεί ως θεραπεία για την COVID-19, εν μέρει λόγω της υποτιθέμενης αντιφλεγμονώδους δράσης της. Τα δεδομένα παρατήρησης και μια μικρή τυχαιοποιημένη δοκιμή έδειξαν όφελος. Τώρα, αυτό το φάρμακο δοκιμάστηκε σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη που περιέλαβε εξωτερικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου με COVID-19 στη Βραζιλία.

Σε περίπου 1.500 συμμετέχοντες με συμπτώματα για λιγότερες από 7 ημέρες και ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19 ανατέθηκεγια να λάβουν ε αναλογία 1:1 φλουβοξαμίνη ή εικονικό φάρμακο επί 10 ημέρες. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα — συνδυασμός ανάγκης για παρακολούθηση σε μονάδα COVID-19 για >6 ώρες ή μεταφορά σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο — εμφανίστηκε στο 11% της ομάδας της φλουβοξαμίνης και στο 16% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου (σχετικός κίνδυνος 0,68). Τα ποσοστά νοσηλείας ήταν 10% (φλουβοξαμίνη) και 13% (εικονικό φάρμακο) και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Ο χρόνος μέχρι τη νοσηλεία, η διάρκεια νοσηλείας, ο αριθμός που χρειαζόταν μηχανικός αερισμός και οι θάνατοι δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων.

Όταν γινόταν αυτή η μελέτη, πολλά νοσοκομεία στη Βραζιλία ήταν υπερπλήρη. Έτσι, η παρακολούθηση σε μονάδα επειγόντων για >6 ώρες ήταν ένα εύλογο υποκατάστατο της νοσηλείας αφού δεν υπήρχαν κενά κρεβάτια στους θαλάμους νοσηλείας. Ωστόσο, άλλες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2, έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικά κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών σε εξωτερικούς ασθενείς, όπως νοσηλεία που σχετίζεται με τον COVID-19 (οξεία φροντίδα για ≥24 ώρες) ή θάνατος. Σε αυτό το σημείο, είναι δύσκολο να είμαστε σίγουροι για το πώς συγκρίνονται τα οφέλη της φλουβοξαμίνης με εκείνα των μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2, τα οποία έχουν γίνει πρότυπο περίθαλψης στις ΗΠΑ για ασθενείς υψηλού κινδύνου, μη νοσηλευόμενους με ήπιο ή μέτριο COVID- 19. Τα από του στόματος αντιιικά φάρμακα κατά του SARS-CoV-2, όπως το molnupiravir και ένας αναστολέας ιικής πρωτεάσης, προχωρούν επίσης γρήγορα και ενδέχεται σύντομα να μεταμορφώσουν την αντιμετώπιση του πρώιμου COVID-19.

Βιβλιογραφία

Reis G et al. Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalisation among patients with COVID-19: The TOGETHER randomised, platform clinical trial. Lancet Glob Health 2021 Oct 27

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr