Ένας νέος τρόπος αξιόπιστης μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης: μέτρηση της σφαγιτιδικής πίεσης με υπερηχογράφημα

Η ακρίβεια ήταν πολύ καλή σε σύγκριση με την πίεση του δεξιού κόλπου που μετρήθηκε από έναν καρδιακό καθετηριασμό.

Η ακριβής αξιολόγηση της κατάστασης του όγκου ενός ασθενούς είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (CHF) και των σχετικών καταστάσεων. Κλασικά, η κεντρική φλεβική πίεση, ένα μη επεμβατικό υποκατάστατο της πίεσης του δεξιού κόλπου, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ύψος της σφαγίτιδας (JVP) + 5 cm (απόσταση από τη γωνία του στέρνου έως τον δεξιό κόλπο). Ωστόσο, η αξιολόγηση του JVP δίπλα στο κρεβάτι μπορεί να είναι δύσκολη λόγω κακών δεξιοτήτων του εξεταστή ή της ανατομίας του ασθενούς.

Ερευνητές σε ένα μόνο ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Γιούτα ξεκίνησαν να επικυρώσουν τη σκοπιμότητα και την ακρίβεια του παρακλίνιου υπερήχου (POCUS) για την αξιολόγηση του υπερήχου JVP (uJVP).

Το τυπικό οπτικό JVP, ακολουθούμενο από το uJVP, λήφθηκε σε 100 ασθενείς αμέσως πριν υποβληθούν σε καθετηριασμό δεξιάς καρδιάς (κυρίως για CHF/καρδιομυοπάθεια). Η πίεση του δεξιού κόλπου και η uJVP παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση. Για την πρόβλεψη της πίεσης του δεξιού κόλπου >10 mm Hg, το βέλτιστη οριακό σημείο uJVP ήταν 8 cm. Σε αυτήν την τιμή, η ευαισθησία και η ειδικότητα του uJVP ήταν 73% και 79%, αντίστοιχα. Είναι ενδιαφέρον ότι το παραδοσιακό JVP ήταν εξίσου προγνωστικό με το uJVP. Ωστόσο, δεν ήταν ορατό στο 40% του χρόνου.

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει το ρόλο του uJVP στην εκτίμηση της αυξημένης κεντρικής φλεβικής πίεσης, ειδικά σε ασθενείς όπου δεν μπορεί να ληφθεί οπτική JVP. Ωστόσο, η ακριβής εκτίμηση του ενδαγγειακού όγκου ενός ασθενούς ήταν πάντα μια πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Όταν χρησιμοποιείται το POCUS, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους (συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων του πνεύμονα, της καρδιάς και της κάτω κοίλης φλέβας) εκτός από το uJVP για να προσδιορίσουν καλύτερα την κατάσταση του όγκου του ασθενούς.

Βιβλιογραφία

Wang L et al. Accuracy of ultrasound jugular venous pressure height in predicting central venous congestion. Ann Intern Med 2021 Dec 28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr