Οι ενδονοσοκομειακές μικροβιαιμίες αύξησαν σημαντικά τους θανάτους

Μεταξύ 2010 και 2020, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις του αίματος οδήγησαν σε 3,4 φορές αύξηση της θνησιμότητας 90 ημερών σε νοσοκομείο στο Ισραήλ.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αυξημένη προσοχή στις ανεπιθύμητες εκβάσεις που σχετίζονται με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, καθώς και στην εμφάνιση αναφορών μικροβιαιμιών που σχετίζονται με τις κεντρικές γραμμές (CLABSIs), ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με τον καθετήρα, λοιμώξεων από Clostridioides difficile και ορισμένων μετεγχειρητικών λοιμώξεων. Πρόσφατα, ερευνητές στο Ισραήλ αξιολόγησαν τον κλινικό αντίκτυπο των νοσοκομειακών λοιμώξεων με μικροβιαιμία (HA-BSIs) σε μια αναδρομική μελέτη για τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα που σχετίζεται με αυτές τις λοιμώξεις σε ενήλικες ασθενείς σε ένα μεμονωμένο νοσοκομείο από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Συνολικά, 1.188 ασθενείς με βακτηριακές HA-BSI αντιστοιχίστηκαν με 1.188 νοσοκομειακούς ασθενείς χωρίς BSI (μάρτυρες).

Οι καμπύλες επιβίωσης διέφεραν μεταξύ των ομάδων που ξεκινούσαν την ημέρα έναρξης. Στη συνέχεια, η θνησιμότητα 30 ημερών ήταν 28,3% (HA-BSI) έναντι 11,4% (έλεγχος, αναλογία αντιστοιχίας βαθμολογίας τάσης, 3,1) και η θνησιμότητα 90 ημερών ήταν 40,3% έναντι 16,8% (OR, 3,4). Οι ασθενείς με HA-BSI εμφάνισαν επίσης μεγαλύτερη μείωση της λειτουργικότητας από την εισαγωγή έως την έξοδο.

Στην ομάδα HA-BSI, η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με λοίμωξη που προκλήθηκε από πολυανθεκτικούς οργανισμούς και σε αυτούς που δεν έλαβαν κατάλληλο αντιβιοτικό κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την αρχική θετική καλλιέργεια αίματος.

Αυτά τα ευρήματα δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς γενικά συμφωνούν με εκείνα προηγούμενων μελετών στις ΗΠΑ και διεθνώς. Δεδομένης της επιτυχίας στη μείωση της επίπτωσης των νοσοκομειακών CLABSI όταν εφαρμόζεται η εθνική δημόσια αναφορά, φαίνεται ότι έφθασε η ώρα να επιβληθεί η δημόσια αναφορά όλων των HA- BSI.

Βιβλιογραφία

Petersiel N et al. The impact of nosocomial bloodstream infections on mortality: A retrospective propensity-matched cohort study. Open Forum Infect Dis 2021 Nov 6; 8:ofab552.

Novosad SA et al. Pathogens causing central-line–associated bloodstream infections in acute-care hospitals— United States, 2011–2017. Infect Control Hosp Epidemiol 2020 Jan 9.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr